๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ยักษ์วัดพระแก้ว
ยักษ์วัดพระแก้วถือกระบองเพชรทำหน้าที่เหมือนทวารบาล
ปกป้องปูชนียสถานทั้งหมด ๑๒ ตน ด้วยกันคือ
๑. สุริยภพ กายสีแดงชาด เป็นบุตรท้าวจักรวรรดิ
๒. อินทรชิต กายสีขาว เป็นบุตรทศกัณฐ์
๓. มังกรกัณฐ์ กายสีเขียว เป็นบุตรพญาขร ครองเมืองโรมคัล
๔. วิรุฬหก กายสีขาบ (สีน้ำเงินแก่) ครองเมืองมหาอันธการนคร
๕. ทศคีรีธร กายสีหงดิน จมูกเป็นงวงช้าง เป็นบุตรทศกัณฐ์
๖. ทศคีรีวัน เป็นคู่แฝดกับ ทศคีรีธร
๗. ท้าวจักรวรรดิ กายสีขาว เป็นเพื่อนสนิทกับทศกัณฐ์ ครองกรุงมลิวัน
๘. อัศกรรมมาลาสูร กายสีม่วงแก่ ครองเมืองดุรัม
๙. ทศกัณฐ์ กายสีเขียวแก่ มีหน้า ๑๐ หน้า
๑๐.สหัสเดชะ กายสีขาว ครองเมืองปางตาล
๑๑.ไมยราพณ์ กายสีม่วงอ่อน ครองเมืองบาดาล
๑๒.วิรุฬจำบัง กายสีหมอก เป็นบุตรพญาทูษณ์ ครองเมืองจารึก

Copyright 2007 Blogmaster E-mail : surafrank@gmail.com